Avfuktning

Akut vattenskada?
Du når oss dygnet runt på journummer: 031-51 54 60!

Vi har stor erfarenhet av bedömning och genomförande av avfuktning. Med en väl genomförd avfuktning undviks kostsamma rivningsarbeten vid vattenskador.

Det finns olika metoder att använda vid avfuktning i byggnader och efter att vi sett skadans omfattning väljer vi den metod som är bäst lämpad för just er.