Fuktutredning

Dålig ventilation och läckande kranar kan vara några av orsakerna till fuktproblem i en byggnad.

Genom en fuktutredning så utreds var fukten kommer ifrån och vad som orsakat problemen. Dokumentationen efter utredningen innehåller en utförlig beskrivning av uppkomsten tillsammans med åtgärdsförslag.

Våra fukttekniker hjälper er med en fuktutredning och åtgärdsplan som vi sedan arbetar efter.