Krypgrunder

Fuktproblem i krypgrund och dålig lukt? Vi är auktoriserade installatörer och servicetekniker som utför besiktning av krypgrund samt tar fram åtgärdsförslag. Vi erbjuder fast installation av krypgrundsavfuktare.

En krypgrund är ofta en bortglömd del av huset som i värsta fall gör sig påmind då man upplever lukt i bostaden. När lukt upplevs i bostaden har det egentligen gått lite för långt men med aktiv avfuktning kan detta ofta avhjälpas.

I grunder där det under lång tid råder hög fuktbelastning föreligger risk för bildande av mikrobiell påväxt, och i förlängning röta. Detta kan leda till att man behöver göra stora investeringar och i värsta fall byta hela konstruktionen.

Vi på FUKTAB har lång och bred erfarenhet av denna fuktproblematik och skräddarsyr en kostnadseffektiv lösning för er. Vi installerar alla typer av avfuktningsanläggningar små som stora.