Kvalitepolicy

Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig, kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till utförd tjänst/installerad produkt. Som entreprenör ansvarar vi inte bara för våra egna prestationer, utan även för de som utförs av underleverantörer och materialleverantörer. Vi ser vikten av samförstånd och samarbete för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov.

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

  • Kvalitet är allas ansvar och skall prägla hela verksamheten genom hög kompetens och stort engagemang.
  • Överträffa kundens förväntningar och leverera tjänster med hög kvalitet.
  • Kvalitet skall genomsyra hela vårt arbete från första kontakt.
  • Kvalitet innebär att vi ständigt arbetar med förbättring genom vidareutbildning och informera vår personal för att möta framtida och ställda krav.
  • Arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav.
  • Förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete bedrivas på ett mer effektivt sätt.

Patrik Haglund VD