Läckagesökning

Misstänker du att det läcker vatten, men hittar inte varifrån vattnet kommer?

Att lokalisera läckage kräver tålamod, erfarenhet och utrustning. Med hjälp av värmekamera lokaliseras läckaget, och kan åtgärdas innan en större vattenskada hinner utvecklas.