Miljö

Vi arbetar kontinuerligt för att minska den miljöbelastning vår verksamhet orsakar. Du kan se vårt miljödiplom här: Miljödiplom

Miljöpolicy

FUKTAB startades 1989 och har över 30 års erfarenhet av vattenskador. Vi som jobbar inom företaget har lång erfarenhet av fuktskador och har även stor kunskap inom konstruktion och olika byggnadstekniker, vilket är en viktig del av branschen.

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att hitta den bästa lösningen för kunden och bespara rivningsarbete av konstruktioner. Genom att öka byggnaders livslängd kan vi minska resursanvändning, minska avfall och verka för en mer hållbar utveckling.

Fuktab AB efterlever alltid de lagar och krav som berör verksamheten och arbetar med ständiga förbättringar i allt vi gör.

För att minska den miljöbelastning verksamheten orsakar och förebygga förorening ska vi:

  • Vid installation ska det alltid användas en så energieffektiv lösning som möjligt och erbjuda service för att förlänga dess livslängd.
  • Optimera och planera våra transporter.
  • Källsortera och minimera vårt avfall.
  • Genom kunskap på miljöområdet göra val som minskar vår miljöbelastning.

Patrik Haglund VD